Language
  • en
  • cs
Dissertation

Research and development of proton exchange membrane fuel cells catalysts

Description in Czech

Vodíkové palivové články s polymerní membránou jsou jedním z řešení snah o nalezení čistého a efektivního zdroje energie, který by vyřešil energetické a ekologické problémy, např. v dopravě. Kritickým problémem je jejich cena spojená s vysokou cenou katalyzátorů, především Pt, a ostatních komponent. Na našem pracovišti se dlouhodobě zabýváme vývojem katalyzátorů s nízkým obsahem platiny a v poslední době bylo dosaženo výsledků, které ukázaly na vysoký aplikační potenciál vyvinuté technologie. Dosavadní výzkumy probíhaly na malých výzkumných celách o aktivní ploše 5 cm2, nicméně pro praktické využití je potřeba přejít k výzkumu a vývoji svazků článků (fuel cell stacks), kde jsou jednotlivé větší cely spojeny do sériových svazků, tj. do baterií. Vývoj svazků ale přináší nové, jak fundamentální, tak aplikační, problémy a výzvy spojené s celkově jinými termodynamickými a elektrochemickými parametry systémů.

Doktorská práce bude zaměřena na přípravu anodových a katodových nanostrukturních katalyzátorů o aktivní ploše 4 - 50 cm2 s malým obsahem platiny, které budou připravovány pokročilými metodami fyziky tenkých vrstev, především reaktivním magnetronovým naprašováním.

Předpokládané znalosti

Dokončené VŠ studium se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.
Práce bude řešena v rámci projektu PaC NG v programu OP VVV

Literatura

  1. PEM Fuel Cell Diagnostic Tool, edited by Haijiang Wang, CRC Press, 2012
  2. Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Zhingang Qi, CRC Press 2013
Supervisor

Dr. Ivan Khalakhan

Associate professor
khalakhan@gmail.com
+420-95155-2321
People detail
Student

Xianxian Xie

Doctoral Student
xianxian_xie@outlook.com
+420-95155-2733
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.