Language
  • en
  • cs
Dissertation

Research and development of proton exchange membrane fuel cell stacks

Description in Czech

Vodíkové palivové články s polymerní membránou jsou jedním z řešení snah o nalezení čistého a efektivního zdroje energie, který by vyřešil energetické a ekologické problémy, např. v dopravě. Kritickým problémem je jejich cena spojená s vysokou cenou katalyzátorů, především Pt, a ostatních komponent. Na našem pracovišti se dlouhodobě zabýváme vývojem katalyzátorů s nízkým obsahem platiny a v poslední době bylo dosaženo výsledků, které ukázaly na vysoký aplikační potenciál vyvinuté technologie. Dosavadní výzkumy probíhaly na malých výzkumných celách o aktivní ploše 5 cm2, nicméně pro praktické využití je potřeba přejít k výzkumu a vývoji svazků článků (fuel cell stacks), kde jsou jednotlivé větší cely spojeny do sériových svazků, tj. do baterií. Vývoj savazků ale přináší nové, jak fundamentální, tak aplikační, problémy a výzvy spojené s celkově jinými termodynamickými a elektrochemickými parametry systémů.

Doktorská práce bude zaměřena na přípravu anodových a katodových katalyzátorů o aktivní ploše minimálně 50 cm2, vývoj bipolárních desek a koncových stěn, těsnících a distančních struktur a samotné testování svazků článků. Testování bude zaměřeno na studium vlivu teploty a vlhkosti použitých provozních plynů (vodíku a vzduchu), konfigurace kanálů v bipolárních deskách a zátěžového cyklování článků na aktivitu použitých katalyzátorů. Vedle vývoje referenčních palivových článků bude pozornost zaměřena na využití tenkovrstvových katalyzátorů s malým obsahem platiny.

Předpokládané znalosti

Dokončené VŠ studium se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.
Práce bude řešena v rámci projektu PaC NG v programu OP VVV

Doporučená literatura

  1. PEM Fuel Cell Diagnostic Tool, edited by Haijiang Wang, CRC Press, 2012
  2. Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Zhingang Qi, CRC Press 2013
Supervisor

Prof. Vladimír Matolín

Professor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
+420-95155-2323
+420-95155-2734
People detail
Student

Lucinda Blanco Redondo

Doctoral Student
lublare93@gmail.com
+420-95155-2733
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.