Language
  • en
  • cs
Dissertation

Operando experimenty na modelových katalyzátorech (CZ)

Description in Czech

Modelové povrchy představují systémy s velmi dobře definovanou strukturou a v ideálním případě s atomárně definovanou morfologií, které umožňují studovat fyzikálně chemické procesy probíhající na jejich povrchu. Modelové katalyzátory se obvykle připravují ve formě epitaxních tenkých vrstev oxidů nebo kovů na vhodných monokrystalických substrátech. Jejich povrchy lze na atomární úrovni cíleně strukturovat či transformovat. Velice často jsou modelovými katalyzátory systémy, kde na povrchu nosiče je katalyticky aktivní materiál dispergován do podoby kovových klastrů o velikosti v řádu nanometrů. Nesené kovové klastry jsou předmětem mnohaletého zájmu řady prestižních vědeckých pracovišť, zejména ty, které obsahují pouze několik málo atomů či jsou na povrchu nosiče dispergovány na jednotlivé atomy a maximalizují tak využití vzácných kovů vystavením každého jednotlivého atomu kovu reaktantům.

Pro vytvoření korelace mezi strukturou a katalytickou výkonností a pro pochopení mechanizmu katalytické reakce na molekulární úrovni je zásadní znalost elektronické a geometrické struktury katalyzátoru na povrchu, v objemu, v podpovrchových oblastech a na rozhraních na atomární úrovni za reakčních podmínek. To je velmi důležitý a náročný úkol, protože se struktura katalyzátoru může komplexně měnit spolu se změnami tlaků reaktantů a teploty katalyzátoru, což zpětně ovlivňuje reakční mechanizmus.

V rámci vypsané práce navrhujeme studovat nanostruktury nesené na CeO2 v in situ / operando podmínkách pomocí jedinečné kombinace dvou nejmodernějších experimentálních technik: vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS) a vysokotlaké mikroskopie skenovací sondy (NAP-SPM). Předmětem výzkumu budou nanoklastry Pt, Au a Fe, které budou studovány před, po, ale také přímo během katalytických reakcí malých molekul plynu. Studovány budou čtyři průmyslově významné katalytické reakce - oxidace CO, konverze vodního plynu, rozklad metanu a parní reformování.

Tento projekt si klade za cíl určit úlohu různých aktivních míst na nanostrukturách nesených oxidem ceru při interakci s malými molekulami v provozních podmínkách.

Literatura

  1. Operando Research in Heterogeneous Catalysis, J. Frenken, I. Groot (Eds.), Springer International Publishing AG, Leiden, Netherlands, 2017, ISBN: 978-3-319-44439-0.
  2. Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy, D. Briggs, J. T. Grant, IMPublications, Chichester, UK and SurfaceSpectra, Manchester, UK, 2003, ISBN: 1‐901019‐04‐7.
  3. Catalysis by Ceria and Related Materials, A. Trovarelli, Imperial College Press, London, UK, 2002, ISBN: 978-1-86094-299-0.
  4. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy, C. J. Chen, 2nd ed. Oxford University Press, 2007, ISBN-13: 9780199211500

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Supervisor

Prof. Iva Matolínová

Professor, Group leader
imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
+420-95155-2241
+420-95155-2252
People detail
Consultant

Dr. Mykhailo Vorokhta

Researcher
vorohtam@gmail.com
+420-95155-2321
+420-95155-2671
People detail
Second consultant

Dr. Peter Matvija

Asisstant Professor
matvija.peter@gmail.com
+420-95155-2749
+420-95155-2671
People detail

Lectures, interesting facts and information in the field of nanomaterials and hydrogen technology.