Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask
Poskytovatel grantu Technologická agentura ČR
Program Gama 2
Základní projekt Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II
Reg. číslo zákl. projektu TP01010040
Trvání 1/2021 – 12/2021
Hlavní řešitel Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.