SPL-MSB II

OP VVV logo

→Česká verze

Research Infrastructure SPL-MSB is the Czech laboratory, member of the the European research infrastructure CERIC-ERIC. Laboratory consists of two parts, the Optical  Beamline for Materials Science (MSB) at the Elettra synchrotron in Trieste and the Surface Physics Laboratory (SPL) in Prague. The main goal of the project is increase of quality of the international research and degree of its utilization. It will be achieved  by upgrading the research infrastructure by acquiring a new instrument of the automatic photoelectron spectrometer for high pressure operando measurements.

Project name: Surface Physics Laboratory – Materials Science Beamline II
Acronym: SPL-MSB II
Grant provider: MŠMT/EU
Programme: OP VVV
Call: 02_18_046 Research Infrastructures II
Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015962
Duration: Jan 2020 – Dec 2022
Budget: CZK 32,312,500
Principal investigator: Prof. Vladimír Matolín
Project manager: Dr. Zdeňka Bubeníková

Výzkumná Infrastruktura SPL-MSB je českou laboratoří v evropské výzkumné infrastruktuře CERIC-ERIC. Sestává ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Hlavním cílem projektu je zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho využití, kterého bude dosaženo modernizací velké výzkumné infrastruktury v ČR, a to pořízením nového přístroje, automatického fotoelektronového spektrometru pro měření ve vysokých tlacích.

Název projektu: Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů II
Zkrácený název: SPL-MSB II
Poskytovatel grantu: MŠMT/EU
Program: OP VVV
Výzva: 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015962
Trvání: 1/2020 – 12/2022
Rozpočet: 32 312 500 Kč
Vedoucí výzkumu: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Manažerka projektu: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.