Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů

Nanotechnologie neznamená jen nanočástice a nanovlákna. Naše skupina se zabývá především nanostrukturovanými povrchy, tedy povrchy „hrbolatými“ v měřítku nanometrů. Při stejných makroskopických rozměrech a stejném množství materiálu mají takové povrchy mnohem větší plochu než povrchy hladké, což je důležité v řadě aplikací. V našich laboratořích nanostrukturované povrchy připravujeme i zkoumáme. Nevyhýbáme se však ani výzkumu nanočástic či nanotrubek.

CERIC characterization

  • Single entry point to the leading national RIs in 8 European countries
  • Fields of energy, health, food, cultural heritage and more
  • Two calls for proposals per year
  • Between 2014 and 2020, 1279 proposals were received from research groups coming from 49 countries worldwide
  • The International Scientific and Technical Advisory Committee (ISTAC) provides independent advice on all strategic issues, as well as on the scientific and technical activities carried out by CERIC
  • ISTAC evaluates proposals for new Partner Facilities, and the operation of existing ones, advising the General Assembly on acceptance and continuation
  • ISTAC is composed by outstanding personalities in the fields relevant to CERIC
world-map-hexagon-v1.png (53 KB)

CERIC review Panel Is composed of 86 outstanding scientists from EU, USA, Korea, Switzerland, UK, Brazil etc. in the fields relevant to CERIC.Show Review Panel

Our uniqueness

01.

Efficient high quality of evaluation procedures provided by CERIC ensure the quality of selected proposals.

02.

Focusing to specific areas of fundamental and applied science – sensor, catalyst, surface electrochemistry and operando research.

03.

Ground breaking internal research and experience of staff permits to offer to users not only technical support but also high quality scientific support.