Language
  • en
  • cs
Letní projekty

Příprava a charakterizace modelového katalyzátoru na bázi směsného oxidu ceru (Zn-CeO2)

Katalytické reakce se přímo nebo nepřímo podílí na téměř 90% produkce všech chemikálií a materiálů. Průmyslové katalyzátory však mají složitou strukturu a používají se za podmínek, které nedovolují využít některé citlivé experimentální metody. V tomto projektu se pokusíme připravit modelový (zjednodušený) povrch průmyslově používaného katalyzátoru. Tento povrch budeme charakterizovat metodami, které nám umožní zjistit chemický stav katalyzátoru a jeho strukturu (LEED, XPS, STM, AFM). Pokud připravíme dostatečně hladký a uspořádaný povrch, podíváme se něj i přímo v průběhu chemické reakce.

Vedoucí

RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

Odborný asistent
matvija.peter@gmail.com
22191-2749
22191-2671
95155-2749
95155-2671
Detail osoby
Řešitel

Jan Mackovčák

Student bakalářského studia
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.