Bachelor’s Theses

Teplotně indukovaná rekonstrukce bimetalického katalyzátoru na bázi Pt-Cu pro palivové články

V mnoha katalytických reakcích bimetalické slitiny často vykazují vyšší aktivitu než jejich monometalické protějšky. Takové zvýšení aktivity je přičítáno modifikaci struktury katalyzátoru, což je příznivější pro interakci s reakčními meziprodukty. Mezi bimetalickými katalyzátory byly slitiny platiny s nízkonákladovými 3d přechodovými kovy úspěšně použity v palivových článcích s polymerní membránou (PEMFC)...

More

Studium chemických procesů na povrchu senzoru plynu za pracovních podmínek

Navrhovaná bakalářská práce bude zaměřena na studium nových nanomateriálů vysoce účinných pro chemorezistivní detekci alkoholů pomocí metody vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v celé České republice, na světě jich funguje pouze několik desítek. Tato moderní povrchová analytická technika umožňuje získání kompletní informace o přítomnosti adsorbátů a...

More

Studium růstu Au klastrů na epitaxních vrstvách oxidu ceru s různou stechiometrií

Oxid ceru je dobře známý a široce používaný materiál díky své schopnosti snadno ukládat a následně uvolňovat kyslík [1]. Tato vlastnost ho předurčuje k využití v různých katalytických aplikacích (oxidace CO, water-gas-shift, reforming uhlovodíků …), kde slouží jako aktivní substrát pro katalyticky aktivní kovy, jako jsou platina, rhodium, nikl a zlato [2, 3]...

More

Studium růstu epitaxních vrstev oxidu ceru na povrchu Ru(0001)

Oxid ceru je dobře známý a široce používaný materiál díky své schopnosti snadno ukládat a následně uvolňovat kyslík [1]. Tato vlastnost ho předurčuje k využití v různých katalytických aplikacích (oxidace CO, water-gas-shift, reforming uhlovodíků …), kde slouží jako aktivní substrát pro katalyticky aktivní kovy, jako jsou platina, rhodium a nikl [2, 3]...

More

Studium růstu Pt klastrů na epitaxních vrstvách oxidu ceru s různou stechiometrií

Oxid ceru je dobře známý a široce používaný materiál díky své schopnosti snadno ukládat a následně uvolňovat kyslík [1]. Tato vlastnost ho předurčuje k využití v různých katalytických aplikacích (oxidace CO, water-gas-shift, reforming uhlovodíků …), kde slouží jako aktivní substrát pro katalyticky aktivní kovy, jako jsou platina, rhodium, nikl a zlato [2, 3]...

More

Interakce vodní páry s bimetalickým katalyzátorem na bázi Pt-Cu

Navrhovaná bakalářská práce bude zaměřena na studium mechanizmů chemické interakce vodní páry a bimetalického katalyzátoru na bázi Pt-Cu. Jedná se o katalyzátor s vysokým potenciálem pro použití na katodové straně vodíkového palivového článku, kde probíhá redukce kyslíku (ORR reakce) produkující vodu. A proto je velmi důležité zjistit, nedochází-li k podstatným změnám ve složení a chemickém stavu katalyzátoru...

More

Interakce metanolu s povrchem epitaxních vrstev oxidu ceru o různé stechiometrii

Oxidu ceru je velmi zajímavým materiálem pro řadu odvětví, od katalýzy po biomedicínu. Téměř všechny jeho aplikace jsou postaveny na využití náchylnosti oxidu ceru ke snadné oxidaci a redukci. Tato povrchová katalytická aktivita CeO2 souvisí s přepínáním mezi oxidačními stavy ceru Ce4+ a Ce3+ a schopností absorbovat či uvolňovat kyslík z míst blízko povrchu...

More

Studium modelového katalyzátoru s iridiem

1038c-Ir-catalyst.png

V souvislosti s narůstajícími počty zdrojů obnovitelné energie vzniká potřeba uskladnění přebytečné elektrické energie. Jednou z možností je přeměna elektrické energie v energii chemickou. K tomuto účelu je možné použít elektrolýzu vody v zařízení s protonově vodivou membránou (PEM-WE) za vzniku vodíku, který lze uskladnit a v budoucnu přeměnit zpět v energii elektrickou pomocí technologie palivových článků...

More

Vplyv depozičných parametrov pri magnetónovom naprašovaní na morfológiu a účinnosť katalytickej vrstvy použitej v elektrolyzére vody

994c-magnetronove-naprasovani.png

Magnetrónové naprašovanie je jednou z najrozšírenejších a najuniverzálnejších metód depozície tenkých nanoštruktúrovaných vrstiev. Jeho výhody spočívajú predovšetkým vo variabilite depozičných rýchlostí, výbornej adhézii vrstiev, možnosti operácie pri izbovej teplote, možnosti prípravy rôznych zmesných štruktúr, ako aj schopnosti deponovať jak vodivé, tak aj nevodivé materiály...

More